วิธีการดูเเลสุนัขที่พิการ เดินไม่ได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วิธีการดูเเลสุนัขที่พิการ เดินไม่ได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับคนเลี้ยงสุนัขนั้นย่อมไม่มีผู้เลี้ยงคนไหนที่ปรารถนาจะเห็นสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงป่วย หรือต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ดำเนินชีวิตด้วยความไม่มีความสุข แต่การที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหล่านี้แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝัน สุนัขที่เราเลี้ยงอาจจะต้องพบกับการเจ็บป่วย หรือเจอเหตุการณ์อุบัติเหตุต่าง ๆ ส่งผลให้ร่างกายของสุนัขนั้นต้องอยู่ในสภาพิการนั่นเอง ทางเว็บไซต์จึงมีวิธีในการดูแลสุนัขที่อยู่ในสภาพร่างกายพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาฝากกันค่ะ 

พาพบแพทย์ตามนัด ผู้เลี้ยงต้องพาสุนัขนั้นพบแพทย์เพื่อตรวจร่างโดยรวมตามนัด เพื่อทำการรักษาภาวะต่าง ๆ รวมถึงทำการรับยา ปรับา ปรับแนวหารรักษาตามสภาพอากร เพื่อให้สุนัขนั้นได้รับการรักษาร่างกายดีที่สุด 

อุปกรณ์ในการช่วยเคลื่อนที่ ให้พิจารณาการใช้รถเข็ญสำหรับเคลื่อนย้ายที่ออกแบบมาเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับความผิดปกติของสุนัขโดยเฉพาะ สำหรับอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับร่างกายของสุนัข เละเป็นการช่วยให้สุนัขสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายขึ้น รวมถึงการเลือกใช้สายรัดแบบชนิดที่มีมือจับ และรองเท้าบู้ท หรือแผ่นรองกันลื่นสามารถให้แรงฉุดสำหรับสุนัขที่มีความคล่องตัวจำกัดบนพื้นผิวลื่นนั่นเอง 

การออกกำลังกาย และการทำกายภาพบำบัด สำหรับการทำกายภาพนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ผู้เลี้ยงควรทำการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพสุนัขเพื่อทำการพัฒนาโปรแกรมการออกำลังกาย และทำการบำบัดที่เหมาะสมกับสุนัขนั่นเอง สำหรับการทำออกกำลังกายนั้นเน้นการออกกำลังกายแบบเบา ๆ เช่น ทำการเคลื่อนไหวแบบแพสซีฟ การยืดกล้ามเนื้อ และการว่ายน้ำจะช่วยสามารถทำให้กล้ามเนื้อเกิดความยืดหุ่นได้ 

การกรูมมิ่งและการรักษาสุขอนามัย สำหรับการดูแลสุยอนามัยของผิวหนัง และสุขอนามัยของขนนั้น ผู้เลี้ยงจะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษ โดยควรดูสัญญาณของการเกิดความระคายเคือง ความผิดปกติของผิวหนัง โดยเฉพาะผิวหนังที่สัมผัสกับพื้นบ่อย นอกจากนั้นผู้แลควรใส่ใจทำความสะอาดบริเวณหู ตา และฟันของสุนัขเป็นประจำเพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยโดยรวม 

สุขภาพจิตและอารมร์ที่ดี สำหรับสุนัขที่อยู่ในลักษณะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้เลี้ยงควรที่จะมีการมีกิจกรรมการกระตุ้นผ่านจิตใจผ่านการเล่นกับสุนัข อีกทั้งยังคงต้องให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ช่วยสงเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งกับสุนัขด้วยกัน กับสัตว์ตัวอื่น รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

การควบคุมน้ำหนักตัว ผู้เลี้ยงควรมีการควบคุมความสมดุลของอาหาร โดยจัดอาหารที่เพียงพต่อความต้องการของร่างกายสุนัข โดยควรหมั่นติดตามน้ำหนักตัวอย่างใกล้ชิดพยายามควบคุมให้น้ำหนักอยู่ในระดับมาตรฐานนั่นเอง 

#สัตว์เลี้ยง #สุนัข #เลี้ยงสัตว์