วิธีดูแลแมวพิการเดินไม่ได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วิธีดูแลแมวพิการเดินไม่ได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

การดูแลแมวที่มีความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวนั้น ผู้เลี้ยงต้องมีความพยายาม ความตั้งใจ ความรักความปรารถนาดี และความเอาใจใส่ที่มากกว่าการดูแลแมวที่มีสภาพร่างกายปกติ 

แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นประสบกาณณ์ที่คุ้มค่าสำหรับคนที่รักแมว เพื่อเป็นการแนะแนวทางสำหรับผู้เลี้ยงแมวที่มีสัตว์เลี้ยงมีความพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ทางเว็บไซต์จึงมีวิธีการดูแลแมวพิการเดินไม่ได้มาฝากกันค่ะ

การพาตรวจร่างกายตามนัด สำหรับแมวที่มีความพิการนั้นย่อมต้องมีการติดตามอาการกับสัตว์เเพทย์ตามนัดอยู่แล้ว ผู้เลี้ยงจึงไม่ควรละเลยในการพาแมวไปพบสัตว์แพทย์ ควรที่ไปตามนัด และนอกจากนี้หากเมวเกิดอาการเจ็บปวดกะทันหันก็ต้องรีบพาไปพบแพทย์เช่นกัน

การช่วยเหลือทางด้านการเคลื่อนไหว สำหรับแมวที่พิการทางด้านการเคลื่อนไหวนั้น อุปกรณ์ในการช่วยเหลือรูปแบบต่าง ๆ จะสามารถช่วยได้ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็น รถเข็น สายรัดสำหรับแมว อุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถช่วยให้แมวเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น และมีคุณภาพที่ดีขึ้นนั่นเอง 

การทำกายภาพบำบัด และการออกกำลังกาย สำหรับการทำกายภาพบำบัดให้แมวที่พิการนั้น ส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับสภาพของแมวด้วย การทำกายภาพบำบัดให้แมวนั้นจะช่วยให้แมวมีร่างกายที่ดีขึ้น กล้ามเนื้อดีขึ้น และสามารถคล่องตัวดีขึ้น ซึ่งการกายภาพบำบัด หรือการออกกำลังกายให้แมวนั้นควรที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของสัตว์แพทย์ หรือนักกายภาพบำบัดสัตว์นั่นเอง 

การจัดบ้านให้เอื้ออำนวย การจัดบ้านให้เหมาะสมเอื้ออำนวยกับการเคลื่อนไหวของแมวพิการ แมวที่มีปัญหาการเดินนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เลี้ยงควรให้ความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความลาดชัน หรือส่วนของบันไดที่เอื้ออำนวย หรือรวมถึงตำแหน่งในการวางอุปกรณ์การนอน ของเล่น กระบะทราย ถาดน้ำ ที่แมวพิการนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายดายไม่มีอุปสรรค 

อาหารโภชนาการ การดูแลการให้อาหารที่สมดุลเพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกินในแมวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากแมวที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวนั้นมีน้ำหนักเกินก็จะส่งผลต่อการเคลลื่อนไหวที่ยากลำบากขึ้น ผู้เลี้ยงจึงควรใส่ใจในการให้อาหารที่พอดี สมดุล ไม่น้อยเดิไป ไม่มากเกินไป และให้คุณค่าด้านพลังงานสารอาหารครบถ้วน และควรทำการบันทึกน้ำหนักตัวไว้เพื่อดูแนวโน้มของน้ำหนักตัวของแมวนั่นเอง 

การจัดการใช้ยา หากแมวที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวอยู่แล้ว มีอาการแทรกซ้อน ไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บปวด หรือเกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ผู้เลี้ยงอาจจะต้องรับคำแนะนำจากสัตว์แพทย์ทุกครังในการที่จะใช้ยารักษาอาการปวด หรือปัญหาต่าง ๆ 

#ทาสแมว #สัตว์เลี้ยง #การฝึกแมว